Invalidní důchod

Invalidní důchod. S tímto termínem se setkáváme celkem často, ale jelikož větší část naší populace nepotřebuje čerpat dávky státní podpory, tak ani netuší, co že to ten invalidní důchod je.

Nově jsme pro vás připravily sekce o tématech důchodová reforma, ztp karty a karta sociálních systémů, tak zjistěte nové pravidla.

Na Invalidní důchod máte ze zákona nárok: jestliže jste se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění. Tato tzv potřebná doba pojištění se stupňuje od 20 let každé dva roky nárustem o rok povinného pojištění. V praxi to znamená, že pokud jste byli pojištěni již od 20 let a stanete se invalidním ve 22 letech, tak máte plný nárok na invalidní důchod. Do 20 let vám stačí pojištění trvající méně než rok.

Potřebné pojištění se zjišťuje vždy z doby před nastalou invaliditou, v 28 letech, kdy je k invalidnímu důchodu potřeba 5 let pojištění, se zjišťuje v uplynulých 10 letech.

Pokud se vám ovšem stane, že jste invalidní již z mládí, máte nárok na tzv invaliditu z mládí. V pojištění se vám totiž počítá i doba studia, kterou jste absolvovali na střední, či vysoké škole, a to 6 let po dovršení 18 let. Dalším faktorem, do kterého by se dala zahrnout i invalidita z mládí je tzv „doba náhradního pojištění“. Toto období se vymezuje např. ve chvíli, kdy nemáte zaměstnání a jste zaevidováni na úřadu práce, po dobu, co vám náleží podpora v nezaměstnanosti, dále nejvýše v rozsahu 3 let též po dobu, kdy vám podpora v nezaměstnanosti nenáležela s tím, že tato doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, dále pokud jste maximálně 4 roky pečovali o dítě (muži i ženy), nebo pokud jste pečovali o blízké a bezmocné osoby.

Dále máte nárok na invalidní důchod, pokud jste v době čerpání dávek z invalidního důchodu nedosáhli na důchod starobní nebo pokud vám nebyl přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod. Dalším důvodem žádat o invalidní důchod je úraz, který se vám přihodí v práci, nebo tzv nemoc z povolání.

Příklady jak se starat o naše nemocné a invalidní si můžeme vzít například z Francie. Tam má nárok na invalidní důchod člověk, jehož schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 33%. Při takto snížené pracovní schopnosti dostává 30% předchozího výdělku. Při poklesu pracovní aktivity z důvodu zdravotního stavu o 50% dostává občan 50% ze svého dřívějšího výdělku.