Jak získat invalidní důchod

Invalidní důchod se dá získat, pokud si dojdete na Českou správu soicálního zabezpečení a vyplníte příslušný formulář. Nárok na invalidní důchod posuzuje posudková lékařská komise Českého svazu sociálnáho zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení se ovšem člení na okresní (OSSZ), Pražskou (PSSZ) a Brněnskou (MSSZ – Městská správa sociálního zabezpečení).

K žádosti o invalidní důchod si musíte přinést:

  1. občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost),
  2. doklady o studiu, event. učení (i neukončeném),
  3. doklady prokazující doby zaměstnání, popřípadě doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání; nejsou-li k dispozici žádné doklady, uvedou se údaje o dobách zaměstnání,
  4. doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby),
  5. rodné listy dětí (pokud žadatel/ka požaduje zápočet péče o děti).

Závěrem je nutné dodat, jak málo stačí k tomu, aby si člověk šel na OSSZ pro žádost o přiznání invalidního důchodu. Pokud máte sedavé zaměstnání, není horší cesta, než-li pouze celé dny sedět na židli a naprostou nečinnsotí se odsoudit k invalidnímu důchodu. A není také hodno aby k posudkové lékařské komisi ČSSZ chodili lidé, keří nemají natolik vážné postižení, které by se mělo řešit invalidním důchodem.

Musíme si uvědomit, že kolem nás stále chodí mnoho lidí, kteří i přes zjevný nárok na invalidní důchod tento důchod nepobírají a se sebezapřením stále dále podnikají výdělečnou činnost, jako v minulosti, ale zároveň je mezi námi mnoho lidí, kteří stále žádájí stát o podporu formou invalidního důchodu, při vědomí, že je zde mnoho potřebnějších, kteří by si tyto dávky zasloužily.