Plný invalidní důchod

Na plný invalidní důchod má pojištěnec nárok ve chvíli, když jeho zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a brání mu ve výkonu pracovní činnosti. Když jeho výdělečná činnost poklesla nejméně o 66%, nebo je schopen být výdělečně činný jen za zcela mimořádných podmínek. Na plný invalidní důchod mají vskutku nárok jen ti skutečně těžce nemocní, kteří nemohou, i přes sebevětší vůli, pokračovat dále ve svém stávajícím zaměstnání.

Nárok na plný invalidní důchod posuzuje posudková lékařská komise okresní správy Českého svazu sociálního zabezpečení, pod jehož křídla spadá tato část pojištění.

Nárok na plný invalidní důchod má člověk ve chvíli když: získal potřebnou dobu pojištění (viz invalidní důchody) a pokud se stane invalidním následkem pracovného úrazu.