Invalidní důchod a práce

Invalidní důchod pobíraný souvisle s výdělečnou činností se vyplácí jesliže: průměrný výdělek nepřesahuje 66% pojištěncova srovnatelného vyměřovacího základu, je vyšší než 66%, ale nepřesahuje 80% pojištěncova srovnatelného vyměřovacího základu, částečný invalidní důchod se vyplácí ve výši poloviny základní výměry a poloviny procentní výměry, přesahuje 80% pojištěncova srovnatelného vyměřovacího základu, částečný invalidní důchod se nevyplácí.

Tyto regule platí pro pro částečný invalidní důchod. U plného invalidního důchodu se řeší jednotlivé případy. Například ve chvíli, kdy absolvujete operaci páteře, máte nárok na 1 rok plného invalidního důchodu, jenž slouží k doléčení onemocnění. Plný invalidní důchod vám musí přiznat lékař, který tímto verdiktem prakticky zabrání zaměstnavateli, aby vás dále zaměstnával a musí vám přiznat plný invalidní důchod. Ovšem po době určené lékařem se plný invalidní důchod odjímá a do práce by jste se měli vrátit.

Ovšem takovéto obecné poučení neexistuje, neboť každý jednotlivý handicapovaný má jiný druh postižení, čili pokud je vaše onemocnění dlouho trvající, měl by vám být přiznán plný ivalidní důchod i na delší dobu.