Zkušenosti s invalidním důchodem

Invalidní důchod pobírají osoby, které následkem dlouhodobé nemoci či úrazu(i pracovního) nejsou schopny vykonávat pracovní činnost.Invalidní důchod člověk může dostat pouze tehdy,pokud si platí sociální pojištění.Invalidní důchod dostáváte podle toho kolik Vám je let a kolik let si platíte sociální pojištění.Na to jsou tabulky.Invalidní důchod můžete pobírat částečný či plný v závislosti na Vaší pracovní schopnosti.

Pokud člověk splňuje tyto podmínky, může si jít zažádat na Okresní správu sociálního zabezpečení o důchod.Zde vyplníte několik formulářů a čekáte.Už předem se připravte,že vše trvá.Po nějakém čase Vás pozvou k odbornému lékaři přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení.Ten zkontroluje Váš zdravotní stav.Potom Vám pošlou rozhodnutí, zda je Vám invalidní důchod přiznán nebo ne.Pokud nejste schopen výdělečné činnosti z 33%, dostanete částečný invalidní důchod pokud nejste schopen výdělečné schopnosti z 66%, přiznají Vám plný invalidní důchod.Plus Vám vyhotoví kartičku ZTP, pro imobilní kartičku ZTP/P.Z toho pro Vás plyne mnoho výhod, jako například: roční příspěvek na benzín, MHD zdarma, sleva 70% na vnitrostátní dopravu, slevy na vstupech…atd.(U imobilních jsou výhody větší.)

Samozřejmě invalidní důchod není nadosmrti.Jednou za čas musíte k doktorovi na Úřad sociálního zabezpečení, který posoudí Váš zdravotní stav.Jinak zaměstnavatel by měl s Okresní správou sociálního zabezpečení komunikovat bez Vás.