Částečný invalidní důchod

Částečný invalidní důchod můžte pobírat ve chvíli, jestliže splníte dvě podmínky: pokud vaše pracovní činnost poklesla za poslední rok o 33%, či pokud z důvodu vážnosti zdravotního postižení vám ztěžují obecné životní podmínky. Na částečný invalidní důcod máte dále nárok, pokud jste získali potřebnou dobu pojištění (viz invalidní důchody), nebo jestli se stanete invalidní následkem pracovního úrazu.

Invaliditu posuzuje lékařská posudková komise Českého svazu sociálního zabezpečení. Ale pozor, pokud jste nebyli zaměstnáni a pobírali jste dávky v nězaměstnanosti, musíte ještě pořádně prozkoumat, jaký nárok máte na invalidní důchod.