Karta sociálních systémů

Karta sociálních systémů představuje modernizaci celé soustavy vyplácení sociálních dávek. Mělo by tedy dojít ke zvýšení uživatelského komfortu a rozšíření nabídky služeb poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Karta sociálních systémů (sociální karta) je zavedena v mnoha evropských zemích například ve Velké Británii, Finsku, Itálii nebo USA. Tento rok zavádí Kartu také Slovensko.

V první řadě by Karta měla zvýšit účelovost a adresnost sociálních dávek. Systém vyplácení se pro státní správu velice zjednoduší, neboť v současné době se sociální dávky vyplácejí třemi různými způsoby – hotovostně, bezhotovostně a složenkou. Optimalizovaný systém umožní výplaty sociálních a zdravotních dávek jedním úřadem, a to Úřadem práce ČR, který Kartu bude také vydávat. Karta bude podobná běžné platební kartě a bude splňovat všechny mezinárodně uznávané předpisy s běžnými ochrannými prvky.

Na rozdíl od současného systému by měla státní správa díky novému systému ušetřit celkově až 1 miliardu korun. Stát již nebude muset platit za každou složenku 20 korun, protože celý proces bude bezhotovostní, a tudíž zadarmo. Karta bude plnit tři funkce – kromě nejběžnější platební funkci i identifikační a autorizační, což uživateli zjednoduší kontakt s veřejnou státní správou prostřednictvím internetu a umožní sledování všech čerpaných sociálních dávek.

Kdo Kartu dostane?

  • Karta je určena pro všechny, kdo využívají sociální dávky, přičemž platební funkce bude nepovinná.
  • Tato funkce bude povinná u příjemců dávek v sociální nouzi, u nichž hrozí riziko jejich zneužití.
  • Adresáti, kterým v současné době stát posílá sociální dávky bezhotovostně na bankovní účet, nebudou muset využívat platební funkce Karty. To ale pouze v případě, že jim nejsou vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi a nehrozí u nich riziko zneužití.
  • Identifikační funkci bude Karta sociálního zabezpečení plnit u osob se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P), přičemž se zachovají všechny výhody starých karet. Dojde pouze k výměně papírové karty za plastikovou. Papírová karta bude platit ještě 2 roky.

Jak s Kartou nakupovat?

  • Karta sociálních systémů budu fungovat jako běžná platební karta. Lze jí tedy platit v obchodě nebo vybrat hotovost z jakéhokoliv bankomatu.
  • Přičemž 1 výběr z bankomatu a 1 bezhotovostní převod jsou zdarma. Zdarma je rovněž nákup v obchodě a sledování zůstatku.
  • Platit Kartou bude možné u autorizovaných platebních terminálů. Autorizaci bude vydávat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nevydá ji například v barech nebo hernách.

Karta sociálních systémů nebude zasahovat do privátních účtů občanů. Ti si také nebudou muset zřizovat nějaký další účet. MPSV totiž již dnes vede účty u každé sociální dávky, dojde pouze k jejich sjednocení do jednoho. Ministerstvo odhaduje, že vydá kolem 800 tisíc sociálních karet příjemcům sociálních dávek.

Karta bude obsahovat standardní informace, jako jsou jméno a příjmení, číslo karty, rodné číslo (uvedeno na zadní straně), podpis a fotografii.