Výpočet invalidního důchodu

Obecně platí, že pro plný i částečný invalidní důchod jsou hlavní dva výpočetní parametry: základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra je pro částečný i plný invalidní důchod 2170 Kč, procentní výměra je potom pro plný invalidní důchod za každý jeden rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770 Kč měsíčně. Pro částečn invalidní důchod je procentuální výměra 0,75 % výpočtového základu, nejméně tedy 385 Kč měsíčně.