Ztp karty

ZTP karty jsou vydávány občanům s těžkým postižením tělesným, smyslovým nebo mentálním. Postižení výrazně snižuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, a občanům jsou proto podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, §86 a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., §31 poskytovány tzv. mimořádné výhody.

Mimořádné výhody přidělují pracovníci sociálního odboru obce s rozšířenou působností na základě zprávy posudkového lékaře, který rozhodne o míře postižení žadatele. O přiznaném stupni výhod rozhodují faktické zdravotní překážky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Pro držitele ZTP karty existují 3 stupně mimořádných výhod.

Sleva 50% na kulturní a sportovní akce může být udělena držitelům mimořádných výhod II. a III. Vše ale záleží na pořadateli, jestli ZTP průkaz akceptuje, či nikoliv. V každém případě je dobré se informovat u každé pořadatelské společnosti, neboť tyto informace nejsou součástí oficiální zprávy o akci. Více o výhodách jednotlivých mimořádných výhod je uvedeno v následujících kapitolách.

V současné době se ZTP karty budou nahrazovat tzv. Kartou sociálních systémů. Jde vlastně pouze o výměnu papírové karty za plastovou se zachováním všech úlev a výhod. Papírové karty bude možné používat tzv. přechodné období, tedy 2 roky.

Nebyly-li žadateli přiznány mimořádné výhody nebo byly odebrány, může podat odvolání do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí.

  1. stupeň – průkaz TP

Průkaz TP je určen pro občany s těžkým postižením, kterým zajišťuje nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejné hromadné dopravě. Rovněž mají nárok na přednostní projednávání osobních věcí na úřadech. Držitelé průkazu TP ale v tomto případě nemají přednost při nákupu v obchodě, při obstarávání placených služeb nebo při vyšetření lékaře.

  1. stupeň – průkaz ZTP

Průkaz ZTP je určen pro zvlášť postižené občany. Vlastník tohoto průkazu samozřejmě může využívat všech výhod jako u I. stupně. Dále má nárok na bezplatné využívání městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, metro, autobusy), na slevu ve výši 75% na obyčejné jízdné ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a nárok na stejnou slevu na linky vnitrostátní autobusové dopravy.

  1. stupeň – průkaz ZTP/P

Průkaz ZTP/P a s tím mimořádné výhody III. stupně dostanou občané postižení velmi těžce s nutnou asistencí průvodce. Vedle výhod I. a II. stupně, které znamenají bezplatnou veřejnou hromadnou dopravu, 75% slevu na obyčejné jízdné ve 2. třídě vlaku vnitrostátní dopravy a tutéž slevu na vnitrostátní autobusové linky. Navíc držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na bezplatnou přepravu svého průvodce vnitrostátní veřejnou hromadnou dopravou, a to místní i dálkovou.